Moja działalność naukowa jest związana z Uniwersytetem Medycznym w Wiedniu oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Praca na obu wyższych uczelniach zaowocowała licznymi artykułami w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, szeregiem wystąpień na kongresach okulistycznych, a także wieloma nagrodami naukowymi.
Moja rozprawa doktorska „Wpływ chorób sercowo naczyniowych na powstawanie i przebieg kliniczny zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” była finansowana z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu przewodniczyłam dotychczas 29 badaniom klinicznym, głównie z zakresu zastosowania optycznej koherentnej tomografii, nowatorskich metod leczenia pacjentów z jaskrą i zespołem suchego oka, a także wczesnej, nowoczesnej oceny okulistycznej pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą.

Poniżej znajdą Państwo listę moich publikacji, wystąpień na kongresach okulistycznych oraz nagród i grantów.

Artykuły naukowe:

1. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Meningioma of the olfactory groove – case report. Polish Journal of Environmental Studies 2008,1A(17):178-182.

2. I. Obuchowska, Z. Mariak, A. Bryl-Przybylska, KJ. (Witkowska) Napora: Cataract in adults younger than 60 years. Polish Journal of Environmental Studies 2008, 1A(17): 17-21.

3. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Giant cell arteritis – case report. Klin Oczna 2008, 1-3: 78-81.

4. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The influence of the pseudoexfoliation syndrome on cataract development. Klin Oczna 2008, 1-3: 98-101.

5. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Bryl-Przybylska, Z. Mariak: Diagnostic problem with glaucoma in age-related macular degeneration. Okulistyka 2008, 1: 75-77.

6. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, Z. Mariak, KJ. (Witkowska) Napora: Results of phacoemulsyfication in patients with and without diabetes mellitus type II. Magazyn Lekarza Okulisty 2008, 2: 107-111.

7. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Pars planitis – clinical picture and treatment. Okulistyka 2008, 2: 47-51.

8. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, J. Konopińska, Z. Mariak: Intermediate uveitis in the multiple sclerosis course – case report. Okulistyka 2008, 2: 52-56.

9. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, R. Żywalewski, A. Sidorowicz, A. Bryl-Przybylska, Z. Mariak: Endophthalmitis as a complication of ocular injuries caused by intraocular foreign bodies. Okulistyka 2008, 2: 39-43.

10. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Bryl-Przybylska, Z. Mariak: Devic’s syndrome. Okulistyka 2008, 3: 61-64.

11. A. Bryl-Przybylska, Z. Mariak, K. Komaszyło, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora: Results of phacoemulsyfication in patients with primary open-angle glaucoma. Magazyn Lekarza Okulisty, 2008, 4: 249-253.

12. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, T. Łysoń, A. Sieśkiewicz, M. Bień, Zo Mariak, Ze Mariak: Modern neurosurgical techniques for removal of intraorbital foreign bodies – report of two cases. Klin Oczna 2009, 7-9: 240-245.

13. J. Konopińska, I. Obuchowska, E. Godlewska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Central retinal vein occlusion at 26-years-old female patient– case report. Magazyn Lekarza Okulisty, 2009, 3(4): 231-236.

14. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, J. Konopińska, Z. Mariak: Risk factors for exudative age-related macular degeneration development. Magazyn Lekarza Okulisty, 2009, 3(5): 247-252.

15. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Sidorowicz, Z. Mariak: Intraocular and intraorbital foreign bodies characteristics in patients with penetrating ocular injury. Klin Oczna 2009, 10-12: 307-312.

16. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, A. Sidorowicz, Z. Mariak: Late complications after penetrating ocular injuries caused by intraocular and intraorbital foreign bodies. Klin Oczna 2009, 10-12: 313-318.

17. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, A. Sidorowicz, Z. Mariak: Clinical characteristics of penetrating ocular injuries with intraocular foreign body. Part I. Pathogenesis and clinical features. Klin Oczna 2010, 1-3: 70-76.

18. I. Obuchowska, A. Sidorowicz, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Clinical characteristics of penetrating ocular injuries with intraocular foreign body. Part II. Diagnostics and treatment. Klin Oczna 2010, 1-3: 77-81.

19. A. Sieśkiewicz, T. Łysoń, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, M. Rogowski, G. Turek, Ze Mariak: Endoscopic surgery of the orbit. Klin Oczna 2010, 10-12: 350-355.

20. J. Konopińska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: The influence of Phacoemulsyfication on Anterior Chamber Depth and Angle Width in Eyes with Glaucoma. Okulistyka 2010, 3(II): 72-76.

21. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Solar Retinopathy as an Example of Photochemical Retinal Injury. Okulistyka 2010, 4: 73-75.

22. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Ocular symptoms in the course of olfactory groove meningioma. Okulistyka 2011, 4: 105-107.

23. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Idiopathic intracranial hypertension and its influence of the eye. Okulistyka 2011, 4: 108-112.

24. A. Boltz, D. Schmidl, RM. Werkmeister, M. Lasta, S. Kaya, S. Palkovits, R. Told, KJ. (Witkowska) Napora, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Regulation of optic nerve head blood flow during combined changes in intraocular pressure and arterial blood pressure. J Cereb Blood Flow Metab 2013, 33(12): 1850-1856.

25. D. Schmidl, A. Boltz, S. Kaya, S. Palkovits, R. Told, KJ. (Witkowska) Napora, AP. Cherecheanu, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer: Role of nitric oxide in optic nerve head blood flow regulation during an experimental increase in intraocular pressure in healthy humans. Exp Eye Res 2013, 116: 247-253.

26. A. Boltz, R. Told, KJ. (Witkowska) Napora, S. Palkovits, RM. Werkmeister, D. Schmidl, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Optic nerve head blood flow autoregulation during changes in arterial blood pressure in healthy young subjects. PLoS One 2013, 6;8(12):e82351.

27. R. Told, S. Palkovits, D. Schmidl, A. Boltz, G. Gouya, M. Wolzt, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Retinal hemodynamic effects of antioxidant supplementation in an endotoxin-induced model of oxidative stress in humans. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014, Apr 7;55(4):2220-2227.

28. R. Told, S. Palkovits, A. Boltz, D. Schmidl, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, H. Haslacher, S. Frantal, A. Popa-Cherecheanu, L. Schmetterer, G. Garhöfer: Flicker-induced retinal vasodilatation is not dependent on complement factor H polymorphism in healthy young subjects. Acta Ophthalmol. 2014 2014 Nov;92(7):e540-555.

29. S. Palkovits, M. Lasta, R. Told, D. Schmidl, A. Boltz, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Retinal oxygen metabolism during normoxia and hyperoxia in healthy subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Jul 11;55(8):4707-4713.

30. S. Palkovits, R. Told, D. Schmidl, A. Boltz, KJ. (Witkowska) Napora, M. Lasta, S. Kaya, RM. Werkmeister, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Regulation of retinal oxygen metabolism in humans during graded hypoxia. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2014 Nov 15;307(10):H1412-1418.

31. R. Told, D. Schmidl, S. Palkovits, A. Boltz, G. Gouya, M. Wolzt, KJ. Witkowska, A. Popa-Cherecheanu, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Antioxidative capacity of a dietary supplement on retinal hemodynamic function in a human lipopolysaccharide (LPS) model. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Dec 18;56(1):403-411.

32. S. Kaya, D. Schmidl, L. Schmetterer, KJ. Witkowska, A. Unterhuber, V. Aranha Dos Santos, C. Baar, G. Garhöfer, RM. Werkmeister: Effect of hyaluronic acid on tear film thickness as assessed with ultra-high resolution optical coherence tomography. Acta Ophthalmol. 2015 Aug;93(5):439-443.

33. D. Schmidl, KJ. Witkowska, S. Kaya, C. Baar, H. Faatz, J. Nepp, A. Unterhuber, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer: The association between subjective and objective parameters for the assessment of dry-eye syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015 Feb 3;56(3):1467-1472.

34. D. Schmidl, L. Schmetterer, KJ. Witkowska, A. Unterhuber, VA. dos Santos, S. Kaya, J. Nepp, C. Baar, P. Rosner, RM. Werkmeister, G. Garhofer: Tear film thickness after treatment with artificial tears in patients with moderate dry eye disease. Cornea 2015 Apr;34(4):421-426.

35. KJ. Witkowska: Contact lenses fitting for patients with systemic diseases. OphthaTherapy 2016; 1:68-72.

36. M. Sharifizad, KJ. Witkowska, GC. Aschinger, S. Sapeta, A. Rauch, D. Schmidl, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Factors Determining Flicker-Induced Retinal Vasodilation in Healthy Subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016 Jun 1;57(7):3306-3312.

37. KJ. Witkowska: Soft contact lenses fitting for school-aged children. OphthaTherapy 2016; 2:140-144.

38. AM. Bata, KJ. Witkowska, PA. Wozniak, K. Fondi, G. Schmidinger, N. Pircher, S. Szegedi, V. Aranha Dos Santos, A. Pantalon, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer, D. Schmidl: Effect of a Matrix Therapy Agent on Corneal Epithelial Healing After Standard Collagen Cross-linking in Patients With Keratoconus: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2016 Oct 1;134(10):1169-1176.

39. N. Luft, PA. Wozniak, GC. Aschinger, K. Fondi, AM. Bata, RM. Werkmeister, D. Schmidl, KJ. Witkowska, M. Bolz, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Measurements of Retinal Perfusion Using Laser Speckle Flowgraphy and Doppler Optical Coherence Tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016 Oct 1;57(13):5417-5425.

40. W. Brezna, K. Lux, N. Dragostinoff, C. Krutzler, N. Plank, R. Tobisch, A. Boltz, G. Garhöfer, R. Told, K. Witkowska, L. Schmetterer: Psychophysical Vision Simulation of Diffractive Bifocal and Trifocal Intraocular Lenses. Transl Vis Sci Technol. 2016 Oct 17;5(5):13.

41. D. Schmidl, L. Schmetterer, KJ. Witkowska, A. Rauch, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, A. Popa-Cherecheanu: Factors Associated With Choroidal Blood Flow Regulation in Healthy Young Subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016 Oct 1;57(13):5705-5713.

42. N. Luft, PA. Wozniak, GC. Aschinger, K. Fondi, AM. Bata, RM. Werkmeister, D. Schmidl, KJ. Witkowska, M. Bolz, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Ocular Blood Flow Measurements in Healthy White Subjects Using Laser Speckle Flowgraphy. PLoS One. 2016 Dec 13;11(12):e0168190.

43. PA. Wozniak, D. Schmidl, AM. Bata, K. Fondi, KJ. Witkowska, V. Aranha Dos Santos, C. Baar, KI. Room, J. Nepp, I. Baumgartner, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, RM. Werkmeister, L. Schmetterer: Effect of different lubricant eye gels on tear film thickness as measured with ultrahigh-resolution optical coherence tomography. Acta Ophthalmol. 2017 Jun;95(4):e307-e313.

44. D. Schmidl, R. Werkmeister, S. Kaya, A. Unterhuber, KJ. Witkowska, R. Baumgartner, S. Höller, M. O'Rourke, W. Peterson, A. Wolter, M. Prinz, L. Schmetterer, G. Garhöfer: A Controlled, Randomized Double-Blind Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Chitosan-N-Acetylcysteine for the Treatment of Dry Eye Syndrome. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2017 Jun;33(5):375-382.

45. K. Fondi, PA. Wozniak, K. Howorka, AM. Bata, GC. Aschinger, A. Popa-Cherecheanu, KJ. Witkowska, A. Hommer, D. Schmidl, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Retinal oxygen extraction in individuals with type 1 diabetes with no or mild diabetic retinopathy. Diabetologia 2017 Aug;60(8):1534-1540.

46. KJ. Witkowska, AM. Bata, G. Calzetti, N. Luft, K. Fondi, PA. Wozniak, D. Schmidl, M. Bolz, A. Popa-Cherecheanu, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Optic nerve head and retinal blood flow regulation during isometric exercise as assessed with laser speckle flowgraphy. PLoS One. 2017 Sep 12;12(9):e0184772.

47. G. Calzetti, K. Fondi, AM. Bata, N. Luft, PA. Wozniak, KJ. Witkowska, M. Bolz, A. Popa-Cherecheanu, RM. Werkmeister, D. Schmidl, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Assessment of choroidal blood flow using laser speckle flowgraphy. Br J Ophthalmol. 2018 Feb 22. [Epub ahead of print]

Doniesienia zjazdowe:

1. K. (Witkowska) Napora, A. Wołkowicz, R. Żywalewski: The use of imaging in detection and localization of intraorbital foreign bodies and assessment of complications after injuries caused by intraorbital foreign bodies. 2nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors, Bydgoszcz- Chelmno, Poland, April 2004r. Abstract: Academiae Medicae Bydgostiensis 2004, tom XVIII, 34.

2. I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora: Meningioma of the olfactory groove – case report. II Symposium of Neuroophthalmology and Clinical Electrophysiology, Międzyzdroje, Poland, 14-15.09.2007.

3. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Intermediate uveitis in sclerosis multiplex – case report. Ophthalmology – new trends in therapy. Wroclaw, Poland, 12-14.06.2008.

4. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, R. Żywalewski, A. Sidorowicz, Z. Mariak: Endophthalmitis as a complication of ocular injuries caused by intraocular foreign bodies. Ophthalmology – new trends in therapy. Wroclaw, Poland, 12-14.06.2008.

5. J. Konopińska, KJ. (Witkowska) Napora, A. Sawicka, Z. Mariak: The influence of phacoemulsification on the anterior chamber depth and angle width in eyes with glaucoma. IX International Congress of the Polish Society of Cataract and Refractive Surgeons. Warszawa, Poland, 2527.09.2008.

6. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Results of phacoemulsification in patients with myopia. IX International Congress of the Polish Society of Cataract and Refractive Surgeons. Warszawa, Poland, 25-27.09.2008.

7. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Sidorowicz, R. Żywalewski, A. Bryl-Przybylska, J. Konopińska, Z. Mariak: Complications after ocular injuries caused by intraocular and intraorbital foreign bodies. XII Symposium of Section on the Prevention of Blindness and Rehabilitation Partially Sighted, Warszawa, Poland 28-29.11.2008.

8. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Blood flow in the vessels of the eye in patients with myopia, depending on the family occurrence of vision impairment. XII Symposium of Section on the Prevention of Blindness and Rehabilitation Partially Sighted, Warszawa, Poland 28-29.11.2008.

9. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Blood flow in the vessels of the eye in patients with myopia depending on degeneration of the retina. XII Symposium of Section on the Prevention of Blindness and Rehabilitation Partially Sighted, Warszawa, Poland 28-29.11.2008.

10. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Effect of axial length on visual acuity and the presence of degenerative changes in the retina and their extent in patients with myopia. XII Symposium of Section on the Prevention of Blindness and Rehabilitation Partially Sighted, Warszawa, Poland 28-29.11.2008.

11. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, M. Wojnar, Z. Mariak: Risk factors for exudative age-related macular degeneration development. XXIX Symposium Retinologicum, Gdansk, Poland 16-18.04.2009.

12. M. Wojnar, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Stroke risk factors in patients with proliferative AMD form. XXIX Symposium Retinologicum, Gdansk, Poland 16-18.04.2009.

13. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Sidorowicz, R. Żywalewski, Z. Mariak: Intraocular and intraorbital foreign bodies in ocular injuries. Ophthalmology – new diagnostics – new therapy, Wroclaw, Poland, 28-30.05.2009.

14. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, T. Łysoń, A. Sieśkiewicz, M. Bień, Zo Mariak, Ze Mariak: Using modern neurosurgery techniques in removing intraorbital foreign bodies - description of two cases. Ophthalmology – new diagnostics – new therapy, Wroclaw, Poland, 2830.05.2009.

15. KJ. (Witkowska) Napora, M. Szumiński, R. Budrowski, A. Bakunowicz-Łazarczyk, Z. Mariak: Patency laser iridotomy imaging using a method of OCT Visante. XLIII Congress of Polish Society of Ophthalmology, Warszawa, Poland, 10-13.06.2010.

16. KJ. (Witkowska) Napora, R. Budrowski, M. Szumiński, A. Bakunowicz-Łazarczyk, Z. Mariak: Using OCT Visante in monitoring treatment of glaucoma by laser iridotomy. Description of two cases. XLIII Congress of Polish Society of Ophthalmology, Warszawa, Poland, 1013.06.2010.

17. J. Konopinska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: The influence of phacoemulsification on anterior chamber depth and angle width in eyes with glaucoma. XXVIII Congress of the ESCRS, Paris, France, 4-8.09.2010.

18. KJ. (Witkowska) Napora, EJ. Markowska, I. Obuchowska, Z. Mariak: Solar maculopathy imaging in optical coherence tomography - a patient with a different clinical course in both eyes - case report. Optical Coherence Tomography in Ophthalmology, Bydgoszcz, Poland 30.0902.10.2010.

19. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The influence of cardiovascular diseases on the development of neovascular AMD. EVER 2010 Congress, Hersonissos, Crete, Greece, 69.10.2010. [Published in Acta Ophthalmologica. 88 Sup 246:0, September 2010. Research Conference: 252

20. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Cardiovascular diseases and the development of neovascular form of AMD. Ophthalmology Controversies in Pharmacotherapy and Surgery. Wroclaw, Poland, 18-20.11.2010.

21. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The Influence Of Cardiovascular Diseases On The Development Of The Dry And Neovascular Forms Of AMD. Asia ARVO 2011, Singapore, 20-23.01.2011.

22. K. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Occurrence of the intraocular lens in eyes with advanced forms of AMD. 15th ESCRS Winter Meeting, Istanbul, Turkey, 18-20.02.2011.

23. KJ. (Witkowska) Napora, R. Told, S. Palkovits, S. Kaya, A. Boltz, D. Schmidl, R. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Flicker-induced retinal vasodilatation is not dependent on complement factor H polymorphism in healthy young subjects. EVER 2012 Congress, Nice, France, 10-13.10.2012.

24. S. Palkovits, R. Told, A. Boltz, D. Schmidl, K. (Witkowska) Napora, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of breathing 12% oxygen in nitrogen on retinal blood flow and oxygen saturation. EVER 2013 Congress, Nice, France, 18-21.09.2013.

25. A. Boltz, R. Told, S. Palkovits, D. Schmidl, KJ. (Witkowska) Napora, G. Garhofer, L. Schmetterer: Optic nerve head autoregulation during changes in arterial blood pressure. EVER 2013 Congress, Nice, France, 18-21.09.2013.

26. R. Told, S. Palkovits, A. Boltz, KJ. (Witkowska) Napora, D. Schmidl, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of systemic hyperoxia on retinal oxygen saturation. EVER 2013 Congress, Nice, France, 18-21.09.2013.

27. KJ. (Witkowska) Napora, M. Lasta, B. Pemp, RM. Werkmeister, K. Howorka, G. Garhofer, L. Schmetterer: Neurovascular disturbances in the retina as the early sign of retinal pathology among the patients with type 1 diabetes. 13th Euretina Congress, Hamburg, Germany, 26-29.09.2013.

28. KJ. (Witkowska) Napora, D. Schmidl, RM. Werkmeister, L. Schmetterer: Impression cytology in patients with dry eye syndrome. III International Congresss – Controversies in Ophthalmology. Wroclaw, Poland, 17-19.10.2013.

29. KJ. (Witkowska) Napora, D. Schmidl, RM. Werkmeister, A. Boltz, R. Told, G. Garhofer, L. Schmetterer: The association between symptoms, break-up time, osmolarity and tear film thickness in patients with dry eye syndrome. ARVO 2014, Orlando, Florida, USA, 4-8.05.2014.

30. D. Schmidl, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, P. Rosner, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of Lachrymal Substitutes on Tear Film Thickness in Patients with Moderate Dry Eye Syndrome. ARVO 2014, Orlando, Florida, USA, 4-8.05.2014.

31. S. Kaya, S. Palkovits, R. Told, A. Boltz, D. Schmidl, KJ. (Witkowska) Napora, G. Garhofer, L. Schmetterer: Retinal oxygen saturation and retinal blood flow during mild hypoxia. ARVO 2014, Orlando, Florida, USA, 4-8.05.2014.

32. R. Told, S. Palkovits, D. Schmidl, A. Boltz, G. Gouya, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhofer, L. Schmetterer: Retinal hemodynamic effects of antioxidant supplementation in an endotoxin-induced model of oxidative stress in humans. ARVO 2014, Orlando, Florida, USA, 4-8.05.2014.

33. M. Wirth, D Schmidl, S Kaya, K (Witkowska) Napora, R Werkmeister, G Garhofer, L Schmetterer: Effects of a tear supplement containing hyaluronic acid (HA) on tear film thickness in healthy subjects. EVER 2014 Congress, Nice, France, 1-4.10.2014.

34. D. Schmidl, S. Kaya, L. Schmetterer, K. Witkowska, A. Unterhuber, V. Aranha Dos Santos, C. Baar, G. Garhöfer, R. Werkmeister: The effect of eye drops containing hyaluronic acid on tear film thickness in healthy subjects. 16. Jahreskongress für Klinische Pharmakologie, 2014, Köln, Germany, 9-10.10.2014.

35. KJ. Witkowska, D. Schmidl, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Patients with dry eye syndrome– diagnosis of the disease. Advances in diagnosis and treatement of corneal diseases. Wisla, Poland, 7-9.03.2015.

36. K. Fondi, D. Schmidl, L. Schmetterer, KJ. Witkowska, C. Baar, RM. Werkmeister, G. Garhöfer: Effect of artificial tears on tear film thickness in patients with moderate dry eye syndrome. 21th Scientific Symposium of the Austrian Pharmacological Society, Graz, Austria, 16-18.09.2015.

37. K. Witkowska, R. Werkmeister, D. Schmidl, G. Aschinger, V. Doblhoff-Dier, G. Garhofer, L. Schmetterer: A new method for the measurement of total retinal oxygen extraction in humans. 15th Euretina Congress, Nice, France, 17-20.09.2015.

38. D. Schmidl, K. Witkowska, RM. Werkmeister, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, C. Baar, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of gel-based artificial tears on tear film thickness in patients with dry eye disease. ARVO 2016, Seattle, USA, 1-5.05.2016.

39. G. Garhofer, L. Schmetterer, K. Witkowska, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, G. Schmidinger, N. Pircher, D. Schmidl, RM. Werkmeister: Effect of CACICOL® on corneal epithelial healing after crosslinking in patients with keratoconus. ARVO 2016, Seattle, USA, 1-5.05.2016.

40. D. Schmidl, K. Witkowska, R. Werkmeister, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, C. Baar, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Comparison of three gel based topical lubricants on tear film thickness in moderate and severe dry eye. 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance, Montpelier, France, 7-10.09.2016.

41. A. Bata, KJ. Witkowska, PA. Wozniak, K. Fondi, G. Schmidinger, N. Pircher, S. Szegedi, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer, D. Schmidl: Effect of matrix regeneration therapy on corneal epithelial healing following epi-off cross-linking in patients with keratoconus. 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance, Montpelier, France, 7-10.09.2016.

42. D. Schmidl, K. Witkowska, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, C. Baar, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Difference in the frequency of use of lachrymal substitutes in patients with moderate to severe dry eye disease. 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance, Montpelier, France, 7-10.09.2016.

43. KJ. Witkowska, AM. Bata, G. Schmidinger, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer, D. Schmidl: A new matrix therapy agent (CACICOL20®) facilitates corneal wound healing after epi-off corneal crosslinking in patients with progressive keratoconus. 7th EuCornea Congress, Copenhagen, Denmark, 9-10.09.2016.

44. M. Sharifizad, L. Schmetterer, K. Witkowska, G. Garhofer, G. Aschinger, S. Sapeta, D. Schmidl: Factors determining flicker-induced retinal vasodilatation in healthy subjects. XXXIV Congress of ESCRS, Copenhagen, Denmark, 10-14.09.2016.

45. N. Luft, PA. Wozniak, GC. Aschinger, K. Fondi, AM. Bata, RM. Werkmeister, D. Schmidl, K. Witkowska, M. Bolz, G. Garhofer, L. Schmetterer: Nicht-Invasive Messung der okulären Perfusion mittels Laser Speckle Flowgraphy. DOG 2016, Berlin, Germany, 29.09-2.10.2016.

46. D. Schmidl, K. Witkowska, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, C. Baar, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of two different treatment regimens with artificial tear substitutes on ocular surface parameters in patients with dry eye disease. ARVO 2017, Baltimore, USA, 7-11.05.2017.

47. W. Brezna, K. Lux, N. Dragostinoff, N. Plank, C. Krutzler, R. Tobisch, A. Boltz, G. Garhöfer, R. Told, K. Witkowska, L. Schmetterer: Vision Simulator Device for the Prediction of Pseudophakic Vision Quality. 2nd Int. Conference and Expo on Optometry and Vision Science, Paris, France, 11.-12.09. 2017.

48. AM. Bata, D. Schmidl, KJ. Witkowska, K. Fondi, PA. Wozniak, S. Szegedi, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer: Measurement of total retinal blood flow and oxygen extraction in patients with glaucoma. 23rd Scientific Symposium of the Austrian Pharmacological Society, Innsbruck, Austria, 28-29.09.2017.

49. D. Schmidl, K. Witkowska, N. Luft, M. Bolz, K. Fondi, A. Bata, P. Wozniak, R. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer: Assessment of retinal blood flow using Laser Speckle Flowgraphy. EVER, Nice, France, 27-30.09.2017.

50. D. Schmidl, AM. Bata, K. Fondi, KJ. Witkowska, RM. Werkmeister, AB. Hommer, C. Vass, A. Popa Cherecheanu, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of Changes in Arterial Blood Pressure on Optic Nerve Head Blood Flow Regulation in Patients with Primary Open Angle Glaucoma. ARVO 2018, Honolulu, Hawaii, USA, 29.04-03.05.2018.

Nagrody i granty naukowe:

1. Grant na badania do pracy doktorskiej przyznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2009-2011.

2. Nagroda zespołowa za pracę naukową przyznawana przez rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2010/2011.

3. ARVO Grant za prezentację: KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The Influence Of Cardiovascular Diseases On The Development Of The Dry And Neovascular Forms Of AMD. Asia ARVO 2011, Singapore, 20-23.01.2011.

4. Nagroda zespołowa za pracę naukową przyznawana przez rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2009/2010.

5. EVER Grant za prezentację: KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The influence of cardiovascular diseases on the development of neovascular AMD. EVER 2010 Congress, Crete, Greece, 6-9.10.2010.

6. Nagroda zespołowa za pracę naukową przyznawana przez rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2008/2009.

7. Nagroda za prezentację: KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, M. Wojnar, Z. Mariak: Risk factors for exudative age-related macular degeneration development. XXIX Symposium Retinologicum, Gdansk, Poland 16-18.04.2009.

8. Pierwsza nagroda w dziedzinie diagnostyki za prezentację: K. (Witkowska) Napora, A. Wołkowicz, R. Żywalewski: The use of imaging in detection and localization of intraorbital foreign bodies and assessment of complications after injuries caused by intraorbital foreign bodies. 2nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors, Bydgoszcz- Chelmno, Poland, April 2004.

tel.: +43 1 360 66 8000
kom.: +43 664 271 97 60
e-mail: ordination@dr-witkowska.eu

Privatklinik Döbling Ordinationszentrum
Heiligenstädter Straße 46-48
1190 Wien

Augenarztpraxis
Währinger Straße 145 / Parter
1180 Wien